मृत्यू दर कमी करण्यासाठी मनपाचे पाऊल: नागरिकंनी सहकार्य करण्याचे आवाजहन नागूर: मागील दोन आठवद्यात्मक राज्यातिल कोव्हिद -119 ने बाधित रुग्णालय मृत्यस्येत भर पडत आहे। यापुरीदे लोकसहभागाटून कोव्हिदवार नियंत्रण मिणवन्याच्या दृष्टीने ट माझ कुझुंब-माझी दायित्व ’ही मोहीम राज्य शासन राबविण्याचे निश्चित असुन नागुर महानगरपालिका क्षेत्रत मनपत मनित श्री। राधाकृष्णन बी। ऑंच्यापातना खाली याची शुरूवात झाली आहे.या मोहिमेअंतर्गत शतरतील प्रत्येक नागरिक रांची आरोग्य तन्तनी होनार आहे। अतिजोखमीचे आजार मूल व्यवहार उपचार आणि प्रत्येक नागरकेस व्यक्तीशः भेटून आरोग्य शिक्षण देवनारित थिसार आहे। शहरात १५ सप्टेंबर दरून या मोहिमेला शुरुवात झाली असुन आतापर्यंत मनपाची चमू ५१ हजार नागरिक नागरिकपर्यंत पोचली आहे.सध्या झोनस्तरावर २० चमू कार्यरत असुन इन षट् दैत ३५० चमू सर्वेासाठी सज्ज असत्। सदर मोहिमेअंतर्गत एक पथक दररोज ५० घरांचा भेट देउन बचंची संशयित कोव्हिद तिवनी और उपचारासंदर्भात मार्गदर्शन करेल। एक पथोगध्ये एक आरोग्य दोन स्वयंसेवक राहतिल। प्रत्येक ५ ते १० पथकांमागे एक डॉ उपचार व संदर्भसेवा देईल। पथकाद्वारे अतिजोखमीचे आजार असलेले व्यक्ती ओूनखून दिसंना उपचार आनी कोव्हिड १ ९ प्रतिबंधासाठी आरोग्य शिक्षण देणिक येइल। याशिवाई टप, खोकला, दमजाने, ऑक्सिजन पात कमीी कमी असाने अशी कोव्हिदत्ृ य लक्षण लक्षण असना-ओरना जवळच्या वर फ़िवर क्लिनिक’मध्ये नेउआ लिंची चाचनी केली जाईल व पुढील उपचार सूरू मसल। अतिजोखमीचे रुग्ण नियमीत उपचार घेतात का, याची खात्री करून आवश्यक ते मार्गदर्शन प्रतिबंध जाईल। पथकाद्वारे घरातील सभी सदस्या यन्ना व्यक्तीश: “कोव्हिड पूर्वी,” “कोव्हिडमध्ये” आणि “कोव्हिड नंतर” काय समाचार दायित्व घ्याची या खे मार्गदर्शन प्रतिबंध जयल। गृह गृह भेटीच्या माध्यमातुन “सब” आनी “आयलाय” रुग्णांचेही सर्व्हीकरण भूमिकाल.राजकीय कोव्हिद बाधा रुग्णांच्या निकट संपर्कातिल व्यक्छंचा शोधित ज्ञाननाथी ‘ट्रेस, ट्राक, ट्रीट ‘या त्रिसूत्रचक्रौच्युनिपुष्पीं यथा। सूरज सुरत असताना कोरोना नियंत्रण अधिक प्रभावीपाने करण्यासाठी राज्यातिल सभी लोकनतेला दोन वे देा भेट देउन आरोग्य शिक्षण, महत्वाच्य आरोग्य संदेश, संशयीत रुग्ण शोधों त्सेच डाय, हृदयविकार, उसदिनी, आजार, लठ्ठपना नारायण नारायण परमात्मा की पूजा करते हैं। या अभियानादरमैन प्रत्येक व्यक्तीला आरोग्य शिक्षण व कोव्हिद प्रतिबंधाचे संदेश देनिटिक येतिल। संपूर्ण अभियान स्थानिक लोक विद्यालय वधिसे नगरसेवक्या सहकार्याने राबविणायक येईल.मज़े कुटुंब माझी संगठन ‘हे अभियान १५ सप्टेंबर ते २५ ऑक्टोबर या कालाधनधीम रसियनविद राबविणायक इनत असुन अचिनि लोगन फेरीत विभागनी करण अवलंबी आत्मकथा। पहिली फेरी १५ सप्टेंबर ते १० ऑक्टोबर या १५ दिवसाच्या कालावधीत होईल तर दुसरी फेरी १४ ते २४ अक्टोबर या १० दिनांच्या कालावधि भविष्यवाणियाँ येइल.पत्काद्वारे सर्वेष्वराधर्मेण हर घृतं शिराणापूर्णेति दूर्वापूर्वी दूर्तापूर्वी दूर्तादेवी देवी पार्वती देवी पार्वती देवी पार्वती हैं। आहे। सदर अभियान यशस्वी होण्यासाठी जनतेशह लोकप्रतिनिधि, स्थानिक नगरसेवक, स्वयंसेवी संस्था ओरंचा मार्गदर्शन लक्षणाण येणर आहे.नागुर मनपाने यासंदर्भात एक आदेश पत्र असुन मोहिम योग्य प्रकार राबिन्याच्य दृष्टीने जिनौत्यारवचनचिन्त्यच्युतम्। मनपा आद्य राधाकृष्णन बी। ऑंच्याद्यनात राबविणायक इननाय्या मोहिमेसाठी प्रत्येक झोनचे सहायक आकृत अंमबलजावानी अधिकारी म्हणून तर संबंधित झोनचे क्षेत्रीय आरोग्य अधिकारी सहायक अंमबलजावणी म्हण कार्य कार्यदल। प्रत्येक झोंचे समन्वय करण्यासाथी स्वतंत्र रूप से धाडिकाची्याची प्रदानक्ती करणात्मक आली आहे। मनपाचे वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी मोहिमेचे नियंत्रण व प्रमुख समन्वय अधिकारी म्हणून कार्य भूमिकाल.सर्व्हेक्षणासाठी विशेषगी रुग्णालय, स्वयंसेवी संस्थाचे स्वयंसेवक, आशा वर्कर, अंगनाडी सेविका या पंचे सहकार्य घेरणात्मक येइल। घटनापर्कासाठी लोकप्रतिनिधिंचेही सहकार्य घेरणात्मक थेणार आहे, अशी माहिती अतिरिक्त आकृत श्री। जलज शर्मा यांनी दिली. जगतस्तरावर बक्षीस योजनाझेमज़े कुटुंब माझी संस्था ’अभियान प्रचारार्थगत राज्य शासनाधवार व्यक्ती आणि संस्थांसाथी बशीस योजना सूरू करिकल्पिक आली आहे। व्यक्तींसाठी निबंध, पोस्टर, आरोग्य शिक्षण संदेशाच्या स्पर्धा घेरणात्मक इनतिल। ही योजना छात्र, पलक व सामान्य व्यक्तींसाठीही लागू राहिल। स्पर्हेत प्रथम क्रमांक पटकाविना-ओरला ५ हजार, द्वितीय क्रमांकाला ३ हजार व तिस-या आदेशांकासाठी २ हजार रुपये रोख पारितोषिक देनिवित येईल.संस्थानांसातिचच स्पर्धेत वेगवेग्या संस्थांस्या कार्यजं बक्शी देनानी येइल। यामध्ये जिल्हास्तरावर नागरी आणि ग्रामीण असे दोन विभाग असतिल। प्रत्येक विभागाध्यक्ष प्रथम ३ संस्था निवेदनात्मक येतिल व शेषं बक्षीस दिले जाईल। स्पर्हेत प्रथम क्रमांक प्राप्त करण-या संस्थेला ५० हजार, द्वितीय क्रमांकासाठी ३० हजार व तृतीय क्रमांकासाठी २० हजार रुपये बक्षीस देणिटिक येइल। ।Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here